Installatietechniek

Wij ontwerpen en realiseren werktuigkundige installaties in de utiliteitssector:

De projecten die wij realiseren:

De laatste decennia passen wij naast “standaard” oplossingen ook innovatieve, energie-besparende en duurzame technieken toe zoals bijvoorbeeld warmteterugwinning, warmte-/koude-opslag en warmtekrachtkoppeling.

Een belangrijk voorbeeld hiervan is de nieuwe tramremise van de RET in Rotterdam-Zuid.

In de winter wordt door twee warmtepompen met behulp van warmtewisselaars in de heipalen, warmte uit de bodem gehaald, om de kantoren en werkplaats op temperatuur te houden.

In de zomer is de werking precies tegenovergesteld: door middel van passieve koeling wordt warmte uit het gebouw afgevoerd en in de bodem opgeslagen.

Daarnaast wordt regenwater opgevangen en gebruikt om de trams te wassen en de toiletten te spoelen.

Deze RET-remise maakt deel uit van het Europese samenwerkingsproject Tramstore met als doel in Europa nieuwe tramremises te bouwen, die voldoen aan duurzame economische, sociale en ecologische voorwaarden.

Beheer en onderhoud

Het is van belang dat de diverse installaties goed blijven functioneren : de afdeling Beheer en onderhoud neemt de zorg voor de technische installaties uit uw handen.

Hiervoor stellen wij, in overleg met u, een programma op voor het onderhoud en technisch beheer. De onderstaande diensten kunnen door de afdeling Beheer en onderhoud verleend worden:

Preventief onderhoud

Het doel van preventief onderhoud is het voorkomen van storingen en achterstallig onderhoud. Kenmerk van preventief onderhoud is dat het planmatig wordt voorbereid.

Tot preventief onderhoud worden gerekend:

Routinematig onderhoud

Routinematig onderhoud is tijdsafhankelijk onderhoud, wat wil zeggen, onderhoud dat wordt uitgevoerd na het verstrijken van een bepaalde periode:

Correctief onderhoud

Dit houdt in het uitvoeren van niet geplande werkzaamheden met als doel storingen zo snel mogelijk op te heffen, de hinder die de gebruiker ondervindt te verhelpen en verdere gevolgschade te voorkomen.

Beheer op afstand

Met behulp de huidige digitale regeltechniek is het mogelijk technische installaties op afstand te beheren. Op afstand kunnen instellingen als temperaturen en klokprogramma’s worden gewijzigd maar ook storingen worden uitgelezen en afwijkingen vastgesteld.

Tevens kunnen storingen automatisch naar onze servicesdienst worden doorgemeld.

24-uurs servicedienst

Onze servicedienst is 24 uur per dag / 7 dagen per week bereikbaar en inzetbaar.

Technische Bureau Massier BV - Winkelhaak 71 - 2495 AX Den Haag - 070 3999943 - info@massier.nl